โลโก้เว็บไซต์ สุขสันต์วันเกิด มิถุนายน 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สุขสันต์วันเกิด มิถุนายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ RMUTL CARE แก่บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยการมอบการ์ดอวยพรและข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา