โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำ ผู้สอนในรายวิชา สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ได้นำนักศึกษา หลักสูตร ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ แหล่งการเรียนรู้ เชียงใหม่ศิลาดล ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ แหล่งผลิตเครื่องเคลือบเชียงใหม่ศิลาดล แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และได้ทดลองสัมผัสการปั้นและวาดชิ้นงาน  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ลูกหลานกับเครื่องเคลือบศิลาดล ภายใต้ชื่อ 'ปั้น แปะ แกะ ดิน' หวังสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยอนาคตจะทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของ อ.ดอยสะเก็ด ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสวิถีความเป็นไทยในบรรยากาศที่สงบร่มรื่น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา