โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Grand hall 203 ชั้น 2 ไบเทค กรุงเทพฯ

นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ @ทีม ผำ ผ่ำ ผ้ำ

คว้า "รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม" จากผลงานผลิตภัณฑ์ ผำปรุงรสโรยข้าว ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Food Innovation Contest 2019 "Innovation for Value-added of Food Industry"

วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท

นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศและได้มีการริเริ่มการประกวดโครงการนวัตกรรมโดยหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งได้เกิดผลกระทบทำให้เกิดความตื่นตัวในประเทศและภาคเอกชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวและต้องการให้ทรัพยากรบุคลากรเยาวชนของประเทศ  ในอนาคตได้ตระหนักเห็นความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร จึงริเริ่มจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 ภายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (Food Innovation Asia Conference 2009) ซึ่งจัดในเดือน มิถุนายน ของทุกปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : https://www.fostat.org/food-innovation-contest/?fbclid=IwAR0djOnXydccZD4yVenSPbCRwciGAb6oWSiM6yHVlhS5cEIP9Gu7VBPC8X4
ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.facebook.com/pg/foodinnovationcontest/photosออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา