โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดส่งผลงาน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดส่งผลงาน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อประกวดแข่งขัน โครงการ "น้อมวันทา ไหว้สาคณาจารย์"

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 - 12.00 น.


กำหนดการโครงการ "น้อมวันทา ไหว้สาคณาจารย์" คลิ๊กที่นี่


รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

โดยแบ่งประเภทของการประกวดดังนี้

1.ส่งประกวดพานไหว้ครู 3 ประเภท

1.1 ประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ
1.2 ประเภทสวยงาม
1.3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

2. ส่งประกวดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ===> ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่

2.1 ประเภทเขียนเรียงความ
2.2 ประเภทการแต่งกลอนแปด หัวข้อ ครูผู้สร้างคน
2.3 ประเภทการเขียนคัดลายมือ คัดตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด A4

3. ส่งประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสี  ===> ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่นี่


รับสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 จนถึงเวลา 17.00 น.คำค้น : ไหว้ครู 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา