โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-06-28


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดส่งผลงาน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2559
อังคาร 28 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อประกวดแข่งขัน โครงการ "น้อมวันทา ไหว้สาคณาจารย์"เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 - 12.00 น.กำหนดการโครงการ "น้อมวันทา ไหว้สาคณาจารย์" คลิ๊กที่นี่ ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา