โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าพบปะกับนายอำเภอดอยสะเก็ดและนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าพบปะกับนายอำเภอดอยสะเก็ดและนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นายนพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และทีมผู้บริหารอำเภอ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้รับเกียรติจากนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย วิชาการ การบูรณาการชุมชน และศิลปวัฒนธรรม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา