โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต / อ.กาญจนา ใบวุฒิ / อาจารย์พนม แก้วผาดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Cisat กาลา : คืนวัฒนธรรม นานาชาติ 2019

ได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุดประจำชาติของแต่หลักสูตรที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา ของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ การตอบคำถาม และการจัดซุ้มเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ และการแต่งกายชุดประจำชาติ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.พนม แก้วผาดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา