โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง , ศูนย์นาโนบับเบิล 

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยฝุ่นแบบครบวงจร ให้แก่คณะฯ อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร / กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา