โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศปิดปรับปรุงอาคารกิจกรรมเตรียมพร้อมรับการแข่งขันยิมนาสติก กีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 8  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประกาศปิดปรับปรุงอาคารกิจกรรมเตรียมพร้อมรับการแข่งขันยิมนาสติก กีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ความร่วมมือในการงดใช้งานอาคารกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2559 เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันยิมนาสติก กีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 กรฏาคม 2559 

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 8 "อาเซียนสคูลเกมส์ 2016" ใช้อาคารกิจกรรมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานของการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา งดใช้งานอาคารกิจกรรมตั้งแต่ที่วันที่ 11 - 20 กรกฏาคม 2559 เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมสนามตลอดจนการตกแต่งสถานที่ และวันที่ 21 - 29 กรกฏาคม 2559 เพื่อใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันกีฬา อาเซี่ยนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8  จัดให้มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา มีนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปีจาก 8 ประเทศ ในแถบอาเซี่ยนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย  มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์  บรูไนดารุสซาลาม ลาว กัมพูชา และไทย

   ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาในวันและเวลาดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา