โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกรฎาคม 2559 ณ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครูกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช.

ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ

ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด พานไหว้ครู ,ประกวดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.วรรณนิพา  มหาไม้ , นายพีรวิชญ์  แซ่ลิ้ม , นายปณิธาน ปัญจขันธ์

คำค้น : ไหว้ครู 2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา