โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงาน Newton Fund Information Day โดย บริติช เคานชิล ประเทศไทย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมงาน Newton Fund Information Day โดย บริติช เคานชิล ประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญร่วมงาน Newton Fund Information Day โดย บริติช เคานชิล ประเทศไทย
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสทิน ตัน เชียงใหม่
โดยกิจกรรมภายในงานประกอยด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุน Newton ที่ 12 โครงการในประเทศไทย และบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย"

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/events/newton-fund-information-day-chiang-mai

ติดต่อสอบถาม คุณชัญญา ทั้งสุข
โทร. 02 657 5633 หรือ e-mail: chanya.tangsuk@britishcouncil.or.th

----

>> รายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา