โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันแนวคิดและทักษะทางวิชาการและประกวดแข่งขันประกวดภาพระบายสี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันแนวคิดและทักษะทางวิชาการและประกวดแข่งขันประกวดภาพระบายสี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน


1.แนวคิดและทักษะทางวิชาการ ทางด้านสถาปัตยกรรม 2559 ( ระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559


2. แข่งขันประกวดภาพระบายสี วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (ระดับมัธยมต้น)


ณ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ห้วยแก้ว )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://facebook.com/Prearchcisatออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา