โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤษภาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID19)

โดยบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ , นายวทัญญู ชัยยะ และนายเอกรินทร์ อินประมูล ได้รับเลือกผ่านเข้ารอบคัดเลือกฯ โดยได้ส่งผลงานเข้าประกวดชื่อว่า "Med Mate" เพื่อนเตือน "พักก่อนนะ" ( Med Mate rest warning device ) 

ซึ่งต่อจากนี้ ทีมงานยังต้องพัฒนาผลงานเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป โดยโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2563 

ร่วมเอาใจช่วยให้ทั้ง 3 ท่าน ผ่านเข้ารอบและสามารถคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ กันนะครับ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : www.kid-bright.orgออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา