โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้นักศึกษา วิทยาลัยฯ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกระดับชั้น

ขอให้ "ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563" ในระบบทะเบียนกลาง นักศึกษา เมนู S07

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563

**หมายเหตุ : หากประเมินรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องประเมินรอบที่ 2 นะครับ**

** ขอให้ นศ.ทุกคน ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอนกันด้วยนะครับ ซึ่งอาจส่งผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ในภาคการศึกษาถัดไป**


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา