โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 (ฤดูร้อน-2563) ระดับ ปวช. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 (ฤดูร้อน-2563) ระดับ ปวช.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้ง

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปวช. (รหัส 62) (ต.บธ. / ต.วศ. / ต.สถ.)

2. นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61)

เรื่อง ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2563 (ฤดูร้อน/2563) ระดับ ปวช.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา