โลโก้เว็บไซต์ ประเภทและขั้นตอนคัดเลือกตัวแทนบุคลากรเข้ารับพิจารณารางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประเภทและขั้นตอนคัดเลือกตัวแทนบุคลากรเข้ารับพิจารณารางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563"

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความกรุณาหน่วยงาน ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผ่านการคัดเลือกภายในหน่วยงานก่อน เพื่อเข้ารับพิจารณารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ดังรายละเอียดแนบ

ดาวน์โหลดแบบ PDF ==> ประเภทและขั้นตอนราชมงคลสรรเสริญ 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงาน
จัดส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ งานบริหารงานบุคคล (คุณณยศ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา