โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ทั้งในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี  ในโอาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ

โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตร และได้รับเกียรติจากตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (กศน.) อ.ดอยสะเก็ด ได้ให้การต้อนรับคณะฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คุณเก่ง ปิติพงษ์ / นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา