โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชานอกแผน-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชานอกแผน-ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแจ้ง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยฯ ทุกท่าน ที่มีความประสงค์ จะเปิดรายวิชา "นอกแผน" (แก้ F) ให้แก่นักศึกษาใน
"ภาคฤดูร้อน/2563"

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดนอกแผน ฤดูร้อน/63 ===> เปิดรายวิชานอกแผนฤดูร้อน/63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา