โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารร่วมกันจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิชาทหารร่วมกันจัดทำแนวเขตป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยฯ และได้บูรณาการร่วมกับกองพัศฒนาอาคารสถานที่

โดยเป็นการจัดกิจกรรมจิดอาสา การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับ นศท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจัดตั้งให้เป็นมวลชนที่มีความเข้มแข็งของ ทบ.รวมทั้ง ให้เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้  “ปฏิรูปการฝึก นศท. โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ด้วยการสร้าง “รด.จิตอาสา” ในทุกพื้นที่ ให้เป็นมวลชนที่เข้มแข็ง มีอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศรัทธาเชื่อมั่นกองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง”

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา