โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน CISAT BRAND AMBASSADOR 2020 รอบชิงชนะเลิศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน CISAT BRAND AMBASSADOR 2020 รอบชิงชนะเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน CISAT BRAND AMBASSADOR 2020 รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินฯ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ 

สำหรับในปีนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นดาว ได้แก่ นางสาวสุรารักษ์ ช่างใหม่ นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1A
ผู้ที่ได้เป็นเดือน ประจำปีนี้ได้แก่ นายธีรภัทร พิราชัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1B
ผู้ที่ได้เป็น ดาว(เทียม) ประจำปีนี้ ได้แก่ นายปียังกูร ปุกอิ่ง นศ.หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมให้กำลังใจแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ / นายธนากร นาเมืองรักษ์

 

โพสต์โดย Tanakorn Namuangrak เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา