โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 เมษายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต

ในโอกาสนี้ ได้เข้ารดน้ำดำหัว รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งท่านอธิการได้กล่าวคำอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเป็นศิริมงคล

ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของบุคลากร วิทยาลัยฯ ที่สำคัญนั่นก็คือต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มข้น ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นประจำสม่ำเสมอ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยจรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน / คุณธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา