โลโก้เว็บไซต์ งานคลินิกเทคโนโลยี สถช.  มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานคลินิกเทคโนโลยี สถช.  มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มทร.ล้านนา ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief)  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีแผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนี้

1.แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย(Network Capacity Building : NCB)

2.แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน(Building Community Enterprise : BCE)

3.แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

     ผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดราละเอียดขั้นตอนข้อเสนอโครงการได้ที่ https://1th.me/vZ0Q6  กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  งบประมาณไม่เกินโครการละ 250,000 บาท โดยส่งมาที่ งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0 5326 6516 ต่อ 1032, โทรสาร 0 5326 6522 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  โทร.089-7554269 หรือ นางสาวกมลพร ทองฟู เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี  โทร. 088-2505911

(ขอบคุณข้อมูล : ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา