โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่2565  TCAS1 : Portfolio ( รอบ 1 ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่2565  TCAS1 : Portfolio ( รอบ 1 )

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 12462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  TCAS1 : Portfolio ( รอบ 1 )

...............................................................

- ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.

- กำลังเรียนในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร

- คัดเลือกจาก Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

- มีโควตาสถานศึกษา (ติดต่องานแนะแนวโรงเรียนของผู้สมัคร)

........................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://entrance.rmutl.ac.th

https://www.facebook.com/RMUTL.Entrance/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา