โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 420 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ พื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

ในการส่งมอบอุปกรณ์ อาทิ ถังหมัก ถังขยะ ฯลฯ สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) พื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 ถังหมัก รักษ์โลก (Green Cone) ระดับครัวเรือน                

กิจกรรมที่ 2 Save World การแยกขยะให้ถูกถัง                                

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อพร้อมใช้งาน และได้ส่งมอบให้แก่ตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 6 , ชุมชนหมู่ที่ 2 และโรงเรียนบ้านแม่แฝก เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ทีมงานหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา