โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022/2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022/2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มกราคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2022-2023 ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Program เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน 

          ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.campuschina.org/ พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครตัวจริงไปที่สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา