โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) เชียงใหม่  :  เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการยืม-คืน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) เชียงใหม่ : เปิดให้บริการเฉพาะพื้นที่สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการยืม-คืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา