โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มกราคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 4228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

2. ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง กรณีไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สังกัด โทรศัพท์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-8497948
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 061-7929944
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-9517976
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083-5820788
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 089-5557774


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา