โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทนจาก วทส. เข้ามอบของขวัญและอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้แทนจาก วทส. เข้ามอบของขวัญและอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17 มการมคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ นายธนากร นาเมืองรักษ์ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในโอกาสเข้ามอบของขวัญและอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
 
ข้อมูล/ภาพ วิษณุลักษณ์ คำยอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา