โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มีนาคม 2565 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 1339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

หัวข้อโจทย์วิจัย :

1) การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมมันพื้นบ้าน(มันป่า) ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ การทำอาหารสัตว์ การทำ Bio plastic การขึ้นรูปภาชนะ เครื่องนุ่มห่ม เครื่องใช้ไม้สอย ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ และ

2) การจำแนกสายพันธุ์มันพื้นบ้าน(มันป่า) โดยวิธีทางชีวโมเลกุล

ผู้สนใจส่งรายละเอียดมายังสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ทางอีเมลล์ atri_rmutl@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ชูขวัญ แสงทอง โทรศัพท์ 089 898 7040 (รายละเอียดคลิกที่นี่ !!)

- - > แบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการ (ง.9) ดาวน์โหลดที่นี่ !!

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา