โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้กับประชาชน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้กับประชาชน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2565 ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับอาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์, ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ และ นางเพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย ในกิจกรรมการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสานผ่านงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุมบ้านป่าแก ม.5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านการดำเนินงานของงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สนับสนุนอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยได้รับการประสานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดอบรมแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นทางเลือกสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

 

ข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา