โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายพรพิพัฒน์ คูหะสุวรรณ และนายภูพิงค์ ปรารมภ์ เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในชื่อทีม TEAM TONY CISAT ซึ่งได้เป็น 1 ใน 39 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบจากจำนวนผู้เข้าประกวด 257 ทีม ทั่วประเทศ

ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science :Young Makers Contest ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้ออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในชื่อผลงาน "โดม Hemisphere" เพื่อปรับสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาวะปกติ

โดยตลอดการพัฒนาโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์และให้คำปรึกษาแนะนำจาก อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง, อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน จะส่งผลงานชิ้นสุดท้ายเข้าประกวดในรอบต่อไป วันที่ 29 ตุลาคม 2559

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาและภาพจาก : อ.กอปรพร  นุกูลคาม


คลังรูปภาพ : Enjoy Science :Young Makers Contest


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา