โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-27 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-08-27

กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016
เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016 ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 10 ประเทศ ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กั... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา