โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาติด TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี-การเกษตร แปรรูป ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ราชมงคลล้านนาติด TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี-การเกษตร แปรรูป ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 4478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยThailand Education Ranking (TER) เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564 (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
          สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย TOP10 มหาวิทยาลัยรัฐ เกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูป ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2021
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.มหาวิทยาลัยพะเยา
6.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แหล่งที่มา https://www.thaitopu.com/content/138

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา