โลโก้เว็บไซต์ สวส. มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขยายเวลา เปิด-ปิด บริการ ถึง ๒๐.๐๐ น. ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๕ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สวส. มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ขยายเวลา เปิด-ปิด บริการ ถึง ๒๐.๐๐ น. ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๕

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา