โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มิถุนายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ (
CoRE)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022 “ รวมพลัง พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 ”

ซึ่งจัดโดยสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม”

สำหรับงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022 "รวมพลัง พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 ภายใต้งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2022 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เน้นการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้ามาช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ขอบคุณภาพข่าวจาก :  www.industry.go.th, สถาบันไทย-เยอรมันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา