โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญน้องๆนักเรียน ม.3 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเปิดบ้าน วทส.65 (Students Innovation Exhibition 2022)  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญน้องๆนักเรียน ม.3 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเปิดบ้าน วทส.65 (Students Innovation Exhibition 2022)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1993 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน "Students Innovation Exhibition 2022" (Open House 2565) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ให้สังคมภายนอกได้รับรู้รับทราบ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรการศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรม Work Shop และการแข่งขันทักษะด้านบริหารธุรกิจ,ด้านวิศวกรรมศาสตร์,ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ตามแนวคิดของ STEM Education แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ นางสาวรรณนิพา มหาไม้ โทร.080-7086800 หรือเข้าไปที่ Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

                                                                 (คลิก !! ดาวน์โหลด รายละเอียดการจัดงาน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา