โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565  ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับ 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2022 (STISWB 2022) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขึ้น ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          กิจกรรมภายในงานจะมีทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ในเรื่องการดูแลนิสิตต่างชาติ และการดำเนินงาน EdPEx กรณีศึกษาของแต่ละสถาบัน/คณะ/หน่วยงาน นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้เข้าร่วม Panel discussion เรื่อง Logistics for SDGs ร่วมกับ Mr.Thongsay Sayavongkamdy Head of Provincial Governor’s Cabinet, Lao PDR และผู้ดูแลด้าน Logistics ในเมืองปากเซ อีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.บุนยง จากเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ และท่านคำปะดิด ผู้อำนวยการท่าเรือบกวังเต่าโพนทอง เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบ Logistics ไทยลาวจีน

            ซึ่งในงานครั้งนี้ อาจารย์ของ มทร.ล้านนา ได้รับ 2 รางวัลจากการนำเสนอบทความ ได้แก่รางวัล Best Presentation Award จากผลงานเรื่อง Development of Microclimate Control Room using IoT System for Atmospheric Water Harvesting Research  โดย ผศ.ดร.รณชาติ มั่นศิลป์ และรางวัล 3rd Runner-Up Presentation Award ผลงานเรื่อง Airborne Infection Isolation Room with Low-Cost Operating System โดย ผศ.นาวี  นันต๊ะภาพ 

             กิจกรรมสุดท้ายทางเจ้าภาพจัดงานได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานที่ โรงงานกาแฟสำเร็จรูป Dao Coffee Factory ของบริษัท Dao Coffee Factory Co,. Ltd และธุรกิจด้านการเกษตรโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของบริษัท Agrotech Pro Lao Co,. Ltd. (“AGRO VEGE FARM”) ได้เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน และมีการพูดคุยหารือร่วมกันในการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

ที่มา ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : STISWB 2022


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา