โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2565 (ภาคฤดูร้อน 3/2565) ระดับ ปวช. วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2565 (ภาคฤดูร้อน 3/2565) ระดับ ปวช. วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2437 คน

(105) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปฏิทินการฝึกงาน ประจำปี 2565 (ภาคฤดูร้อน 3/2565) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

** สำหรับนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2 ( รหัส 64 ) **

** ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊กที่นี่ **

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา