โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (แก้ไข)
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 

กำหนดให้ใช้ประกาศฉบับนี้ สำหรับการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ดังแนบ
หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> https://bit.ly/3LJTCJI

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา