โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม พ.ศ. 2566

 

ยื่นแบบฟอร์มโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
[[ คลิกที่นี่ ]]

 

สามารถส่งข้อเสนอโครงการและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา