โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-03 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-01-03

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566
อังคาร 3 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม พ.ศ. 2566   ยื่นแบบฟอร์มโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น [[ คลิกที่นี่ ]]   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา