โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ล้านนาเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ล้านนาเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร S2-101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 09.00 - 15.00 น.

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (กสศ.) จาก มทร.ล้านนาเชียงราย

โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นศ.และคณาจารย์ และคุณธนากร นาเมืองรักษ์ หัวหน้างานแนะแนวนักศึกษา ได้นำเสนอภาพรวมของวิทยาลัยฯ ให้แก่น้องๆ นักศึกษา ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และยังได้พาน้องๆ นักศึกษาเยี่ยมชมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับ ปวช.และในระดับปริญญาตรี ได้แก่ เตรียมบริหารธุรกิจและเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่กำลังสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น

รวมถึงในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้นำนศ. เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ รวมถึงหอพักนักศึกษาด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา