โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร S2-101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 09.00 - 15.00 น.

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ป.ตรี วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่กำลังสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์เมคคาทรอนิกส์และด้านวิศวกรรมอาหาร ในระดับที่สูงขึ้น

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รุ่นพี่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ รวมถึงหอพักนักศึกษา โดยมี อ.หอพักให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา