โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัย-ให้การต้อนรับนรสันป่าตองวิทยาคม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัย-ให้การต้อนรับนรสันป่าตองวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร S2-101 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 09.00 - 15.00 น. วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา