โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนิทรรศการครูติดเกม 2023 การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนิทรรศการครูติดเกม 2023 การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคุณมนสิชา พิชัยพรหม อ.ประจำหอพักนศ. วิทยาลัยฯ

เข้าร่วมงานนิทรรศการครูติดเกม 2023 "การศึกษาดี เมืองดี ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว" ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 11 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
โดยได้นำผลงานบอร์ดเกม Plan Your Money Board Game เข้าร่วมแสดงในงานฯ เพื่อใช้ส่งเสริมทักษะการจัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การออม การจัดการค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

รวมถึงในงานยังมีนิทรรศการโชว์บอร์ดเกมการศึกษาจากคุณครู มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ รวมกว่า 40 ทีม จำนวนเกมที่จัดแสดงกว่า 50 เกม พร้อมให้ทุกท่านได้ลองเล่น แลกเปลี่ยน และบางเกมสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล
ติดตามผลงานบอร์ดเกมได้ทาง : Facebook Chor plan your moneyออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา