โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน 
ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)
 
 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ====>  

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม       =====>    
(เลือกพื้นที่เชียงใหม่)

 ----------------------------------------- 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2566 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short URL

วุฒิการศึกษาที่รับเข้า

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา