โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จากคณาจารย์ประจำ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จากคณาจารย์ประจำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ
ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จากคณาจารย์ประจำ

1. กำหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง              ==> 

2. กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยฯ         ==> 

3. การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำ   ==> 

 

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำ => 

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์ประจำ         ==> 

6. ประกาศรายชื่อกรรมการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จากคณาจารย์ประจำ  =>  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา