โลโก้เว็บไซต์ รอบ 3 สมัครด้วยตนเอง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 3 สมัครด้วยตนเอง ระดับ ปวช. ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 3 สมัครด้วยตนเอง 

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.) 
 

1. กำหนดการรับสมัครรอบ 3 สมัครด้วยตนเอง

2. ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. รอบ 3 ปีการศึกษา 2566    

3. ชำระค่าเทอม 1/2566 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ==> 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม  =====>    

(เลือกพื้นที่เชียงใหม่)

 

 


 

 ----------------------------------------- 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2566 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short URL

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา