โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1064 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับ นศ. ระดับ ปวช. ให้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง

ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2566 และนำเอกสารฉบับจริง (ที่อัพโหลดในระบบแล้ว) 

มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นศ.สามารถศึกษาจาก Video อบรมแนะนำการรายงานตัว (งานรับสมัครนักศึกษาใหม่)

** วันที่รายงานตัวในวีดีโอ จะเป็นวันของระดับ ป.ตรี นะครับ จะไม่เกี่ยวข้องกับ ระดับ ปวช. **

*** สำหรับ นศ.ระดับ ป.ตรี ให้ศึกษาจากวีดีโอ และอัพโหลดเอกสารต่างๆ ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิย.
และให้มารายงานตัววันที่ 9 มิย. 66 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ***

 

ขั้นตอนพอสังเขป ดูจากรูปภาพประกอบ

เมนูการรายงานตัวจจะใช้ เมนู S00-1 / S00-2 และ S00-3 เท่านั้น

สำหรับเมนู S00-4 รูปถ่ายไม่ต้องทำการอัพโหลด เนื่องจากทางมหาลัยฯ จะกำหนดถ่ายรูปนักศึกษาในภายหลัง (หลังเปิดเทอม)

 

1. ให้ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หรืออีเมลนักศึกษาผ่าน URL http://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login

 

2. เข้าเว็ปไซต์ "ระบบทะเบียนกลาง" https://regis.rmutl.ac.th/student/

 

3. กรอกประวัติส่วนตัว / ประวัติครอบครัว / ประวัติการศึกษา ผ่านเมนู S00-1

 

 

4. หลังจากกรอก กรอกประวัติส่วนตัว / ประวัติครอบครัว / ประวัติการศึกษา เสร็จแล้ว ให้เข้าเมนู S00-2 เพื่อพิมพ์เอกสารใบ R1 และ เอกสารใบ R2 

 

5. ใบ R1 คือใบสรุปว่านักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารการศึกษาอะไรบ้าง และให้ทำการ Scan เอกสารให้พร้อมในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อใช้สำหรับเตรียมการอัพโหลดเอกสารในเมนู S00-3

 

6. ใบ R2 คือใบประวัติส่วนตัว / ประวัติครอบครัว และประวัติการศึกษา ที่เรากรอกในระบบไปก่อนหน้านี้ 

7. เอกสาร ใบ R1 และ R2 ให้ทำการพิมพ์เอกสารออกมา แล้วทำการลงชื่อนักศึกษาและผู้ปกครอง

8. เมื่อเอกสารเตรียมพร้อมหมดแล้ว ให้ทำการอัพโหลดเอกสาร เข้าไปในระบบทะเบียนกลางในเมนู S00-3 ตามแต่ละหัวข้อที่กำหนด

9. ให้นำเอกสารรายงานตัว "ฉบับจริง" ชุดที่อัพโหลดในระบบ มาแสดงต่อกรรมการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เริ่มรายงานตัวเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

10. หากรายงานตัวผ่าน จะสามารถทำการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 กรณีรายงานตัวไม่ผ่าน ให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยตามที่กรรมการรายงานตัวแจ้ง โดยสามารถแก้ไขเอกสารได้ที่ห้องประชุม อาคาร S1-202 ( จะมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้แก้ไขข้อมูล )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา