โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-07 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2023-06-07

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา รหัส '' 66 : Did you know... RMUTL Account...คืออะไร ?
พุธ 7 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ --------------------------- สมัครใช้บริการสารสนเทศ Email (คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
พุธ 7 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับ นศ. ระดับ ปวช. ให้กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกลาง ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2566 และนำเอกสารฉบับจริง (ที่อัพโหลดในระบบแล้ว) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา